Hiển thị tất cả 5 kết quả

Dây nguồn máy tính server thường được sử dụng để cung cấp nguồn điện cho máy chủ trong một môi trường trung tâm dữ liệu hoặc hệ thống máy chủ.

Dây nguồn máy tính server thường có một đầu cắm chuẩn ổ cắm điện (như C13 hoặc C19) để kết nối vào nguồn điện vào, và một đầu cắm đặc biệt phù hợp với đầu cắm nguồn trên máy chủ server. Các đầu cắm này thường tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo khả năng tương thích và an toàn trong việc kết nối.

Dây nguồn máy tính server được thiết kế để chịu được công suất và dòng điện lớn phù hợp với yêu cầu của máy chủ. Chúng thường được làm từ dây điện chất lượng cao và đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong việc cung cấp nguồn điện.

Khi lựa chọn dây nguồn máy tính server, quan trọng để xem xét yêu cầu điện của máy chủ và đảm bảo rằng dây nguồn được chọn phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu của hệ thống máy chủ cụ thể. Điều này bao gồm đảm bảo rằng dây nguồn có đủ công suất, chịu được dòng điện và đảm bảo an toàn khi hoạt động trong một môi trường máy chủ hoạt động liên tục.

Ngoài ra, cũng quan trọng để tuân thủ các quy tắc an toàn khi cắm và sử dụng dây nguồn máy tính server để tránh rủi ro về điện và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống máy chủ.