Rắc Chuyển Nguồn EC320 C15 Sang IEC 320 C5

120,000