Thanh Nguồn PDU 8 Cổng Chuẩn C13 + Dây Nguồn C14

600,000